top of page
Blades of Grass

דשא פתוח

 

אנחנו מחפשים חברים במועדונים אחרים כדי להקים יחד לדשא פתוח של טוויי שואו (push hands) חפשי.

דשא פתוח היא מסגרת אימון משלימה מחוץ למועדון JIMA. זו הזדמנות להרחיב את מעגל התרגול שלכם, לבחון רעיונות מחוץ לסביבה שבה נוצרו, להפתח לגישות חדשות ולהחליף מידע. 

הדשא בפתוח מיועד למתרגלים בכל הרמות ובכל רמות העצימות - החל מתבניות מובנות ללא התנגדות ועד ל"כסאח". המטרה שלנו לחבר מנעד רחב של גישות תרגול באמצעות תקשורת ושיתוף פעולה. כל עוד כל אחד מוריד את מידת העצימות של התרגול שלו כדי להתאים אותה לרמת העצימות של בן הזוג שלו, האימון יהיה נעים ומועיל לכולם.

הדשא הפתוח מתוכנן להיות אימון ללא הדרכה, ומיועד למי שכבר מתרגל במסגרת מסודרת. 

האימון יהיה חינם כל עוד הוא מתקיים בחוץ.

bottom of page